• 5 års garanti
  • Fri frakt över 499 kr
  • 60 dagars öppet köp

20% PÅ SJÄLVHÄFTANDE BADRUMSTILLBEHÖR VID KÖP ÖVER 199 KR – ANGE KODEN: SPRING

innerdörrhandtag med benvita detaljer på trädörr

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras och du hittar den senaste versionen av integritetspolicyn på www.beslagsboden.se. Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy?

Välkommen att kontakta oss!

Tel: 042-25 15 00
Epost: info@smedbo.se

 

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Varumärket Beslagsboden och www.beslagsboden.se är en del av Smedbo AB.
Smedbo AB, org. Nr 556200-2252 är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som du lämnar till oss.

Personuppgifter som vi samlar in från dig

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du besöker våra webbsidor, beställer våra produkter eller kataloger, kontaktar vår kundtjänst, deltar på våra event eller seminarium eller vid andra kontakter med oss.

Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

  • Namn
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
  • Övriga uppgifter om ditt köp, t.ex. ordernummer och vald produkt
  • Angivna kundval avseende produkter och tjänster
  • Platsinformation i form av land och region från t.ex. dator, mobiltelefon eller surfplatta
  • Ärenderelaterad korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)

Varför vi använder dina personuppgifter och hur länge vi sparar dem

Ändamål och laglig grund

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi varför vi använder dina personuppgifter, ger exempel på behandlingar som vi utför för att uppfylla ändamålet och vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Lagring

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla ändamålen som vi samlade in dina uppgifter för. Uppgifterna kan också komma att sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. För oss är det viktigt att du vet om hur länge vi behåller dina personuppgifter. I tabellen nedan förtydligar vi hur länge dina uppgifter sparas.

Ändamålet till varför vi behandlar dina uppgifter:

För att kunna administrera din beställning

Exempel: Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans). Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.
Laglig grund: Köpavtalet som vi har ingått med dig.

För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Exempel: Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post. Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster. Kom ihåg att du alltid har rätt att invända mot vår direktmarknadsföring. Om du inte vill invända mot vår marknadsföring helt och hållet så kan du alltid välja i vilken kanal som du vill ta emot vår marknadsföring.

För att kunna genomföra och administrera deltagande i tävlingar och event

Exempel: Vi kommunicerar med dig som deltar i våra tävlingar när det behövs för tävlingens genomförande. Vi utser vinnare och förmedlar vinster som gäller för tävlingen. Vi kommunicerar med dig innan och efter ett event. I dessa fall kan vi skicka bekräftelse på anmälningar, information om eventet som du behöver veta om, frågor eller utvärderingar.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra och administrera våra tävlingar och event.

För att kunna administrera kundtjänstärenden

Exempel: Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler. Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.
Laglig grund: Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna administrera ditt kundtjänstärende.

För att kunna uppfylla krav i rättsliga förpliktelser

Exempel: Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.
Laglig grund: För att uppfylla krav i rättsliga förpliktelser.

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Exempel: Vi gör våra tjänster mer användarvänliga. Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.
Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för att vi ska bli bättre, mer resurseffektiva och säkra. Dessutom vill vi göra det enklare för dig att använda våra tjänster, produkter och system.

För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Exempel: Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser. Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor. Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.
Laglig grund: Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla/använda säkra produkter och utreda misstänkta brott.

 

Så här länge sparar vi dina uppgifter: namn, adress, e-postadress och telefonnummer, ordernummer och vald produkt, angivna kundval avseende produkter och tjänster, platsinformation enligt ovan samt ärenderelaterad korrespondens sparas för en tid om 5 år.

Hur vi lämnar ut dina uppgifter till andra parter

Ibland kommer vi att behöva lämna ut dina uppgifter till andra parter. Detta kan vara när vi anlitar andra företag för att hjälpa oss med våra leveranser, IT-system eller lagring av personuppgifter (molntjänster). Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara lov att behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra parter som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

  • bolag i vår koncern
  • myndigheter

Kom ihåg dina rättigheter!

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Här följer en genomgång av vilka dessa rättigheter är, vad de innebär och hur du utövar dem.

Din rätt till tillgång:

Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Din rätt till rättelse:

Har vi inte dina senaste uppgifter eller behandlar vi felaktiga uppgifter om dig? Då kan du begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning:

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas eller begränsas, t.ex. om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande lagstiftning.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring):

Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot all typ av marknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

 

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke:

Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

 

Din rätt till dataportabilitet:

För den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling kan du begära att få de uppgifter som du har tillhandahållit överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportering).

 

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten:

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du också rätt att lämna in ditt klagomål till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

 

Hur utövar jag mina rättigheter?

Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta vår kundtjänst. Du når oss på telefon 042-25 15 00 eller epost info@smedbo.se