• 5 års garanti
  • Fri frakt över 499 kr
  • 60 dagars öppet köp

20% PÅ SJÄLVHÄFTANDE BADRUMSTILLBEHÖR VID KÖP ÖVER 199 KR – ANGE KODEN: SPRING

#yesbeslagsboden

Vi uppskattar när ni delar med er av hur ni använder våra produkter! Vi blir så inspirerade att vi ibland vill lyfta fram dessa ögonblick i vår marknadsföring. Detta kan inkludera att visa upp era bilder på vår webbplats, dela dem i våra marknadsföringskanaler, sociala medier, instagram, facebook, pinterest, nyhetsbrev, eller som en del av vår kommunikation i tryckt material. Vi skulle naturligtvis bara göra detta med ert uttryckliga godkännande!

Genom att svara på vår förfrågan i kommentarsfältet med hashtaggen #yesbeslagsboden, eller genom att på annat sätt klargöra att ni samtycker våra villkor, godkänner du följande: 

  • Du ger Beslagsboden en del av Smedbo AB (organisationsnummer: 556200-2252) rätten att använda alla bilder ni besvarat med #yesbeslagsboden eller godkänt för detta syfte. Denna rätt är global, icke-exklusiv, varar för alltid och vi behöver inte betala för den. Vi får använda era bilder och namn (inklusive användarnamn) för marknadsföringsändamål i de kanaler vi nämnt. 
  • Att innehållet är ditt ursprungliga och inte kopierats från någon annan eller, alternativt, att du har erhållit alla rättigheter från rättighetsinnehavaren för att tillåta oss att använda ditt innehåll.
  • Du har rätt att licensiera bilderna och har tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att licensiera bilderna.
  • Att innehållet inte gör intrång eller på annat sätt kränker någon tredje parts upphovsrätt, varumärke, integritet eller annan immateriell egendom eller andra rättigheter.

 

Du bekräftar även att du har tagit del av att vi inte har någon skyldighet att publicera ditt innehåll på Beslagsbodens kanaler och att allt innehåll som publicerats när som helst kan tas bort utan att vi meddelar dig. Licensen och villkoren påverkas heller inte av om du skulle ta bort ditt konto, bilderna, eller hashtaggen. Om ni önskar avsluta licensen och att vi ska sluta använda era bilder, kan ni kontakta oss på webshop@smedbo.se.
Ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter här. Genom att fortsätta bekräftar du att du har läst och förstått vår dataskyddspolicy.

 

 

We love to see how our customers use our products! We get so inspired that we sometimes want to use these for marketing purposes in our own channels.  Either to publish your pictures on our website, sharing them in our marketing channels, social media, Instagram, Facebook, Pinterest, newsletters, or as part of our communication in printed materials. We would only do this with your explicit consent!

By responding in the comments to our request with  #yesbeslagsboden, or by otherwise clarifying that you consent to our terms, you agree to the following:

  • You give Beslagsboden, a part of Smedbo AB (organization number: 556200-2252), the right to use all images you’ve responded with #yesbeslagsboden or approved for this purpose. This right is global, non-exclusive, lasts forever, and we are not required to financially compensate you for use of the images. We can use your images and name (including username) for marketing purposes in the channels we’ve mentioned.
  • Your content is the original creation and not copied from anyone else or, alternatively, that you have obtained all rights from the rights holder to allow us to use your content.
  • You have the right to license the images and have permission from all possible people appearing in your images to license the images.
  • Your content don´t infringe or otherwise violate any third party’s copyright, trademark, privacy, or other intellectual property or rights.

 

You also confirm that you have read the information that we are not obliged to publish your content on Beslagsboden media and that any content that is published can be removed at any time without notifying you. The license and terms are also not affected if you were to delete your account, the images, or the hashtag. If you wish to terminate the license and for us to stop using your images, you can contact us at webshop@smedbo.se.
Read more about how we process your personal data here. By continuing, you confirm that you have read and understood our privacy policy.